Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení ( 1932 )

25. 10. 2007

 Cvičení SDH Loket    25.09.1932

Námětové cvičení na dům panaVordermeiera – Pivovarská ulice č. 15 Loket nad Ohří, konané dne 25.9. 1932 v 8.30.V domě ana Vordermeiera vypukl požár střechy v zadní části domu v důsledku vadného komína. Požár se rychle rozšířil, jelikož na půdě bylo uskladněno větší množství sena a krmiva. Takže v krátké době po zjištění požáru byla celá střech v plamenech. Po nahlášení požáru na velitelství byla ihned uvedena do pohotovosti jednotka hasičů města Lokte, která se dvěma motorovými stříkačkami a dvěmi mechanickými žebříky se dostavila k požáru. Pr vní hasební útok vedený motorovou stříkačkou o 35 HP zaujal postavení u kašny pod hradem k útoku na domy v kostelní ulici. Druhý hasební útok s menší motorovou stříkačkou o výkonu 24 HP byl nasazen k dolní kašně na náměstí k ochraně a ochlazování domů na hlavní ulici. Ihned při hašení požáru dospělo velitelství hasičského sboru Loket k přesvědčení, že vlastními silami nelze požár uhasit, jelikož se mezitím vznítily další čtyři objekty s doškovými střechami, a proto se rozhodli povolat rychlou a dostačující pomoc z okolních hasičských sborů okresu Loket, jakož i dobrovolných hasičských sborů z Karlových Varů, Rybářů, Chodova, Sokolova a Louček. Vyrozumění hasičských sborů bylo provedeno zčásti telefonicky a zčásti motospojkami s auty a motocykly. Veškeré povolané sbory se dostavily poměrně brzy k požáru, protože většina hasičských sborů disponuje hasičskými automobily. Hasičský sbor z Karlových Varů se dostavil s automobilovým žebříkem a záchrannou plachtou. Jelikož v době příjezdu okolních hasičských sborů docházela v kašnách voda, rozhodl velitel zásahu o dálkové dopravě vody z blízké řeky Ohře k požářišti. Dvě jednotky hasičů zajišťovaly pomocí hadic „ B", suchovodu a motorové stříkačky vodu z místa pod Reální školou do kašny pod hradem. Druhá jednotka zajišťovala dopravu vody pod ateliérem „Paulus" z Ohře do kašny u požární zbrojnice. Z těchto míst, s pomocí tří hasičských sborů, byla voda dopravena motorovou stříkačkou do kašen v blízkosti požáru, kde zásahová jednotka pomocí motorové stř íkačky a motorového žebříku prováděla hašení hořících objektů a k ochraně a ochlazování okolních domů. Tři další jednotky byly sestaveny tak, aby pomocí dálkové dopravy vody od městského sirotčince u Ohře dopravily vodu do kašny na dolním náměstí. Mimoto ihned po vyhlášení požárního poplachu bylo uvedeno do provozu tlakové čerpadlo (600 l/min) v městské elektrárně na doplňování vody v kašně na náměstí. Po důkladné a velice namáhavé činnosti hasičských sborů byl požár uhašen.Sanitní jednotka pod velením lékaře hasičského sboru Loket pana dr. Brücknera poskytla ošetření při několika menších úrazech. Páni velitelé všech zúčastněných hasičských sborů byli požádáni, aby zaujali se svou hasičskou technikou postavení na náměstí města. Poté následovalo v sále restaurace „u Zlatého Lva" krátké zhodnocení provedeného námětového cvičení.

   Tolik z historie              Klíma Tomáš                                                                                              
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář